Cennik

Discovery 1/2 2150 z³
2644 z³
1650 z³
2029 z³
950 z³
1168 z³
1950 z³
2398 z³
2350 z³
2890 z³
2450 z³
3013 z³
Discovery 3/4 2300 z³
2829 z³
1800 z³
2214 z³
1100 z³
1353 z³
2100 z³
2583 z³
2500 z³
3075 z³
Defender 90 1950 z³
2398 z³
1650 z³
2029 z³
950 z³
1168 z³
1850 z³
2275 z³
2450 z³
3013 z³
Defender 110 2050 z³
2521 z³
1750 z³
2152 z³
950 z³
1168 z³
2050 z³
2521 z³
2050 z³
2521 z³
2950 z³
3628 z³

netto brutto

Zamówienie nale¿y z³o¿yæ poprzez wys³anie e-maila lub za pomoc± formularza na stronie Kontakt.
Powinno ono zawieraæ: dane osoby zamawiaj±cej, model auta, wersja baga¿nika, planowany sposób odbioru.
Realizacja zamówienia trwa ok. 3 tygodni.

P³atno¶æ

Po z³o¿eniu zamówienia pobierana jest zaliczka w wysoko¶ci 500 z³.
Reszta p³atno¶ci nastêpuje po zrealizowaniu zamówienia.

Wysy³ka

Gotowy baga¿nik wysy³amy za po¶rednictwem firmy transportowej (koszt ok. 200 z³).
Mo¿liwy jest odbiór osobisty na terenie Bielska-Bia³ej.

Copyright © 2010-2019 QUALAN All Rights Reserved.
e-mail: info@qualan.eu